اسپری دوفاز موی فر و مجعد نلی 400 Nelly Defined Curls Two Phase

66,000 تومان

شماره پروانه بهداشت:
1404091492716265

بعد از حمام بر روی موی نم‌دار و یا حتی بر روی موهای خشک قابل استفاده است.
بدون نیاز به آبکشی

 

mojod tazmin moshavere pardakht send