گلینت - تحقق رویای موهای زیبا و سالم

حالت دهنده و استایل

کالای ایرانی

کالای ایرانی

قصد دارم به حمایت از کالای ایرانی و در نتیجه معرفی برخی محصولات بپردازم. هدف ما ورود به مباحث سیاسی یا منطقه ای نیست. تنها هدف ما حمایت از کالای ایرانی است. اینکه تحریم ها چه به روز ما می آورند یا چه کسانی در نهایت پیروز این بازی ناجوانمرانه خواهند شد، در محدوده ی صحبت ما نیست. اما اتفاقی که بسیار مهم است این است که ما با تکیه بر توان داخلی میتوانیم حداقل قابل قبولی را برای خودمان تولید کنیم

حمایت از تولید ایرانی باید برای همه نهادینه شود. البته این به آن معنی نیست که تولید کننده های بی کیفیت را با خرید محصولاتشان تقویت کنیم

به لطف پروردگار و به زودی شاهد کالای ایرانی با کیفیت در فروشگاه اینترنتی الینو خواهیم بود