گلینت - تحقق رویای موهای زیبا و سالم

حالت دهنده و استایل

دکتر مورَد

در سال ۱۹۸۹ وی شرکت مراقب از پوست مورَد را تأسیس کرد تا بتواند فرمولاسیونی که برای بیماران و سیستم سلامت جامع طراحی کرده بود را فراگیر کند. میراث دکتر مورَد به عنوان پیشقدم و پیشروی صنعت مراقب از پوست، همچنان ادامه دارد.
امروز، او تحقیقات خلاقش را ادامه داده و ۲۰ ترکیب انحصاری را در تحول و پیشروی علم سلامت پوست، به نام خود ثبت کرده است.