Showing 1–12 of 42 results

دکتر هاوارد مورد، (howard murad) دانشمند و محقق برجسته، دکتر داروساز و دارای بورد تخصصی درماتولوژی (Dermatology) و صاحب کرسی استادی در دانشگاه UCLA، دارای تحقیقات گسترده بر روی پوست می باشد.