گواهینامه ها

تمامی محصولات وب سایت فروشگاه الینو (الینو شاپ) دارای پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند.
محصولات وارداتی (شرکت شوارتسکوف) ساخت آلمان و دارای برچسب اصالت و سلامت از سازمان غذا و دارو هستند.