پیرایشگر حرفه ای S7370 فیلیپس PHILIPS Sensitive Shave

1,280,000 تومان 1,180,000 تومان

فیلیپس

چرخش در 5 جهت مختلف و فشار کمتر روی پوست

اصلاح تمیز و ماندگار برای چند روز

اصلاح خشک و مرطوب

ابزار حرفه ای خط ریش

 

هدیه