نمایش 2 نتیحه

تقویت ریشه (ضد ریزش)

در صورتی که گردش خون در پوست سر به خوبی انجام نگیرد، انتقال مواد مغذی به ریشه مو محدود گشته و رشد مو کاهش پیدا می کند و در نتیجه مو، کم پشت یا بی جان خواهد شد. گروه ACTIVE ، باعث تأمین مواد مغذی به وسیله ریشه مو گردیده و از اختالات در گردش خون جلوگیری می کند.
نتیجه: رشد مو تحریک شده، جریان خون در پوست سر بهبود پیدا کرده و مو به صورت محسوس پُرپشت و سالم می شود.