Tag Archives: تازه های پزشکی و سلامت

سلامت بمانید… تاثیرات غذا بر سلامت انسان

تاثیرات غذا بر سلامت انسان

تاثیرات غذا بر سلامت بدن انسان برای زنده ماندن و به خاطر حفظ سلامت جسمی و روحی باید هر روز چند وعده غذا بخورد. بنابراین ضروری است هنگام تهیۀ مواد غذایی و مصرف آنها نکاتی را رعایت کند، تا غذاها افزون بر رفع گرسنگی، نیازهای جسمانی، و حتی آرامش روانی را تأمین کنند؛ زیرا عدم […]