Tag Archives: بهترین رنگ موی ایران

کالای ایرانی چرا، و چگونه از آن حمایت کنیم؟

کالای ایرانی

چرا باید از کالای ایرانی حمایت کنیم؟ در این مقاله قصد دارم به حمایت از کالای ایرانی و در نتیجه معرفی برخی محصولات بپردازم. هدف ما ورود به مباحث سیاسی یا منطقه ای نیست. تنها هدف ما حمایت از کالای ایرانی است. اینکه تحریم ها چه به روز ما می آورند یا چه کسانی در […]