Tag Archives: اپیلاسیون چیست

از مزایا و معاب اپیلاسیون چه میدانید؟

اپیلاسیون

اپیلاسیون آیا شده که با خود بگویید ایا انجام اپیلاسیـون می‌تواند با خطراتی همراه باشد یا نه؟ یا اینکه آیا قبل از رفتن به مراکز اپیلاسیـون از خود سوال کرده‌اید که برای افتتاح مرکز اپیلاسیون نیاز به چه مدرک و چه دوره‌های آموزشی است؟ ملزومات فیزیکی و انسانی برای افتتاح یک مرکز اپیلاسیون کدام‌ها هستند؟ […]