گواهینامه ها

تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی الینو دارای پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند. محصولات وارداتی که در این مجوعه ارائه میشوند، تماما دارای برچسب اصالت و سلامت از سازمان غذا و دارو هستند.